Το Εργαστήριο προς ευόδωση των σκοπών του συνάπτει συνεργασίες με επιστημονικούς, κοινωνικούς φορείς, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ καθώς και με Κυβερνητικά όργανα και οργανισμούς της Αυτοδιοίκησης. Οι επίσημες συνεργασίες του Εργαστηρίου συνοδεύονται από την υπογραφή αντίστοιχων MoU.


 

goldenHelix_GoldenHelixFoundation__verFINAL-300x122The Golden Helix Foundation is a registered UK charity aiming to expand the fundraising efforts to achieve the goals of the Golden Helix Institute of Biomedical Research. Also, the Foundation aims to advance education in the area of genome and personalized medicine by promoting the development of research and the transfer and communication of knowledge from researchers and scientiss in the … διαβάστε ακόμα

s5_logo

Στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ιδρύθηκε το Εργαστήριο με την ονομασία «Εργαστήριο Εφαρμογών Ψηφιακής Υγείας & Οικονομικών Υγείας», το οποίο καλύπτει διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου … διαβάστε ακόμα

gma_logoThe Genomic Medicine Alliance is an international research network with research activities that focus on Genomic Medicine. In 2016, the Genomic Medicine Alliance has over 1100 membersfrom various countries from all over the world. The Genomic Medicine Alliance aims to create collaboration ties between academics, researchers, regulators, and the general public interested in all aspects of genomics and personalised medicine … διαβάστε ακόμα 

HAPSc-Logo-Transparent-300x102Ο Ε.Ο.Π.Ε. είναι Επιστημονικό Σωματείο με Ειδική Συμβουλευτική Ιδιότητα στο Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο του Ο.Η.Ε. (U.N. ECOSOC). Καταστατικός ρόλος του Ε.Ο.Π.Ε. μεταξύ άλλων είναι η εκπαίδευση υπαλλήλων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα σε ειδικές θεματικές που άπτονται της πολιτικής επιστήμης, των διεθνών σχέσεων, των νομικών, των οικονομικών, καθώς και η διεξαγωγή ερευνών … διαβάστε ακόμα