εργαστηριο οικονομικων & διοικησης της υγειας

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς

“Σας καλωσορίζω στην ιστοσελίδα του Εργαστηρίου.”

Αθανάσιος Βοζίκης - Επίκουρος Καθηγητής - Διευθυντής του Εργαστηρίου

Μήνυμα Διευθυντή

Σκοπος εργαστηριου

Κύριος σκοπός του Εργαστηρίου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ», είναι να αποτελέσει έναν επιστημονικό και έγκυρο φορέα παραγωγής βασικής κι εφαρμοσμένης έρευνας, μελέτης και ανάπτυξης της επιστημονικής γνώσης, καθώς και να καλύψει εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, τόσο του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, όσο και του Πανεπιστημίου Πειραιώς, γενικότερα.

Το αντικείμενο του εργαστηρίου είναι η έρευνα και μελέτη της θεωρίας και πολιτικής των οικονομικών της υγείας, καθώς και η παραγωγή εφαρμοσμένης έρευνας στους τομείς του αναπτυξιακού σχεδιασμού και της αναπτυξιακής πολιτικής της υγείας σε διεθνές, ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Δραστηριοτητες

Οι δραστηριότητες του Εργαστηρίου συνοψίζονται στην εκπαίδευση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών στη βασική έρευνα και εκπόνηση διδακτορικών διατριβών και στην εφαρμοσμένη έρευνα καθώς και την εκπόνηση χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων στο γνωστικό αντικείμενο του Εργαστηρίου.

Το Εργαστήριο στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής του λειτουργίας παραγάγει πλούσιο ερευνητικό έργο. Μεταξύ άλλων το Εργαστήριο Οικονομικών και Διοίκησης της Υγείας εκτελεί αυτόνομα projects αλλά και σε συνεργασία με φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Επίσης το Εργαστήριο για την ευόδωση των σκοπών του προχωρά σε επιστημονικές δημοσιεύσεις αλλά και στην συμμετοχή του σε συνέδρια, ημερίδες και επιστημονικά forum.