Το Πρόγραμμα Ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning) στα Οικονομικά της Υγείας ιδρύθηκε από το Εργαστήριο Οικονομικών και Διοίκησης της Υγείας του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς και λειτουργεί υπό την επιστημονική και οργανωτική του εποπτεία.

Σκοπός του είναι η επιμόρφωση σπουδαστών σε θέματα εφαρμοσμένων οικονομικών με τη χρήση τεχνολογιών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και ηλεκτρονικής μάθησης. Το πρόγραμμά μας απευθύνεται σε όλους όσους επιθυμούν να βελτιώσουν τη θέση τους στην αγορά εργασίας ή και να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους στο πλαίσιο του επαγγελματικού τους χώρου.

Για περισσότερες πληροφορίες επιλέξτε τις ακόλουθες πληροφοριακές ενότητες :

  • Προϋποθέσεις συμμετοχής
  • Τρόπος λειτουργίας του προγράμματος
  • Πιστοποίηση, βεβαιώσεις
  • Διδάσκοντες